Regres & Incasso

Al uw vorderingen onder 1 dak

Gratis beoordeling

03 | 03

Incasso

Heeft u voertuigschade geleden door een derde, is er tijdens het vervoer schade ontstaan aan de lading, of heeft u een onbetaalde factuur bij een klant?

Wij weten hoe vervelend dit is voor u als ondernemer. Het kost veel tijd en geld om dergelijke zaken op te lossen. Wij helpen u graag! Schakel ons in en wij nemen uw zorgen volledig uit handen, zodat u zich kan focussen op hetgeen er echt toe doet: uw core business.

En trouwens; wij werken op basis van no cure no pay, want zo lopen de kosten niet voor de baat uit.

01 | 03

Regres

Heeft u schade geleden aan uw voertuig door de schuld van een derde? Ons ervaren team van regresspecialisten begeleidt u vanaf het ontstaan van de schade tot en met het succesvol verhalen ervan. Wij gaan graag voor u aan de slag!
Als uw verzekering niet uitkeert

In het geval een derde partij schade veroorzaakt bestaat er wettelijk gezien de mogelijkheid deze schade te verhalen, het zogenaamde ‘regresrecht’. Stel dat u uw voertuigen bijvoorbeeld enkel WA verzekerd heeft of dat uw schade beneden het eigen risico blijft. In dat geval wordt de door een derde veroorzaakte schade niet door uw verzekering vergoed. Toch zijn er ook dan nog mogelijkheden voor u.

Zonde om geld te laten liggen

Veel partijen laten geld liggen door niet actief aanspraak te maken op hun regresrecht. Verschillende oorzaken liggen hieraan ten grondslag, zoals het ontbreken aan tijd, kennis en kunde. En dat is heel begrijpelijk, want welke juridische paden dienen er nou precies te worden bewandeld? Bovendien wordt het al snel complexer als u bijvoorbeeld niet weet wie de bestuurder van het andere voertuig is, of als deze een buitenlands kenteken heeft.

CCB is er voor u!

CCB ontzorgt u graag op dit gebied en helpt u de schade te verhalen op de veroorzaker, zodat u zich op uw eigen core business kunt blijven richten. Door haar Europese dekking (met 6 eigen kantoren en een partnernetwerk in 36 landen) is CCB bovendien in staat om ook met buitenlandse partijen snel te schakelen en tevens uw grensoverschrijdende schades te verhalen. In maar liefst 90% van de regreszaken die wij voeren, krijgen onze klanten de schade vergoed. En bij de overige 10% kost onze service niks, want wij werken op basis van no cure no pay. Bovendien bestaat onze fee uit een vast percentage van het verhaalde schadebedrag. Wij doen onze uiterste best het onderste uit de kan te halen en u weet waar u financieel gezien aan toe bent.

Loonregres

Is uw werknemer door de schuld van een ander arbeidsongeschikt geraakt en draait u op voor de kosten? Ons ervaren team van regresspecialisten begeleidt u vanaf het ontstaan van de loonschade tot en met het succesvol verhalen ervan. Dat kan u mogelijk duizenden euro’s opleveren!
Wat houdt loonregres in?

Wanneer een derde partij aansprakelijk is voor het ongeval waarbij uw werknemer (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheid is geraakt, kunt u als werkgever – afhankelijk van hoe u bent verzekerd –  deze kosten verhalen op de veroorzaker. Er is dan sprake van loonregres waarbij verschillende kostenposten voor vergoeding in aanmerking komen, waaronder het nettoloon en de re-integratiekosten.

Indien u een verzuimverzekering heeft afgesloten, kunnen wij u ook helpen. In dat geval verhalen wij voor u de volgende kostenposten:

  • het eigen risico;
  • de loonschade (indien u gekozen heeft de loondoorbetaling voor het minimum van 70% te verzekeren en toch 100% van de loondoorbetaling uitkeert).
Zonde om geld te laten liggen

Veel partijen laten geld liggen door niet actief aanspraak te maken op hun regresrecht. Verschillende oorzaken liggen hieraan ten grondslag, zoals het ontbreken aan tijd, kennis en kunde. En dat is heel begrijpelijk, want regres plegen is specialistenwerk. Bovendien kunnen deze zaken complexe letselschades betreffen met een langdurige looptijd. CCB heeft de ervaring om dit proces te versnellen en te zorgen voor spoedige betalingen.

CCB is er voor u!

CCB ontzorgt u graag op dit gebied en helpt u de loonschade te verhalen op de verzekeraar van de veroorzaker, zodat u zich op uw eigen core business kunt blijven richten. Door haar Europese dekking (met 6 eigen kantoren en een partnernetwerk in 36 landen) is CCB bovendien in staat om ook met buitenlandse partijen snel te schakelen en tevens loonschade veroorzaakt in het buitenland te verhalen. In maar liefst 90% van de regreszaken die wij voeren, krijgen onze klanten de gemaakte kosten vergoed. En bij de overige 10% kost onze service niks, want wij werken op basis van no cure no pay. Bovendien bestaat onze fee uit een vast percentage van het verhaalde schadebedrag. Wij doen onze uiterste best het onderste uit de kan te halen en u weet waar u financieel gezien aan toe bent.

02 | 03

Transportschade

Is er tijdens het vervoer schade ontstaan aan uw goederen? Ons ervaren team van specialisten neemt u graag het werk uit handen. Laat ons uw administratie beheren en de schade verhalen bij de vervoerder!
Wie betaalt de rekening?

Onder de vervoerovereenkomst is de vervoerder aansprakelijk voor verlies, beschadiging en vertraging van de goederen tijdens het transport. Als in de vervoerovereenkomst is afgesproken dat de vervoerder zal laden en/of lossen, is hij bovendien aansprakelijk voor schade die daaruit ontstaat. Met andere woorden: de vervoerder is in principe aansprakelijk vanaf het moment van inontvangstneming van de goederen tot het moment van aflevering aan de geadresseerde. Maar welke afspraken zijn er precies gemaakt, en zijn deze tevens goed vastgelegd?

Administratie op orde

Er komen veel problemen voor bij de afwikkeling van transportschades, vooral omdat er nog wel eens discussie ontstaat over welke afspraken er precies zijn gemaakt. Transportverzekeraars willen dat dit controleerbaar is. Met andere woorden, u dient uw administratie op orde te hebben. CCB heeft een online platform beschikbaar om de administratie en het verhaal van CMR-claims tussen leveranciers en transportbedrijven te beheren. Dit proces ziet op het online opslaan en structureren van de schade informatie, het uitsturen van de aansprakelijkstelling, het monitoren en waarborgen van dit proces tot aan de aansprakelijkheidserkenning, het uitsturen van de nota en het zorgdragen voor het innen van de gelden en doorbetalen aan de klant. Er wordt gebruik gemaakt van een online formulier om de schade te melden, waaruit de voortkomende informatie en alle daaropvolgende communicatie, automatisch wordt verwerkt in het systeem. Bovendien betaalt u per claim: geen schade = geen last.

CCB is er voor u!

CCB ontzorgt u graag op dit gebied, zodat u zich op uw eigen core business kunt blijven richten. Door haar Europese dekking (met 6 eigen kantoren en een partnernetwerk in 36 landen) is CCB bovendien in staat om ook met buitenlandse partijen snel te schakelen en tevens uw internationale transportschades administratief te beheren en af te handelen.

03 | 03

Incasso

Heeft u een onbetaalde factuur uitstaan bij een klant? Wij weten hoe vervelend dit is voor u als ondernemer. Schakel CCB in om uw openstaande vorderingen te incasseren, en wij nemen uw zorgen volledig uit handen. Bovendien kunnen wij verdere incassomiddelen inzetten om uw vordering snel betaald te krijgen.
Als uw klant niet betaalt

Onbetaalde facturen zijn erg vervelend. Reageert uw klant niet op uw aanmaning? En heeft ook bellen geen effect? Dan kunt u het beste direct uw vordering uit handen geven. Hoe sneller u de vordering uit handen geeft, hoe groter de kans is dat uw rekening alsnog volledig wordt betaald.

Focus op buitengerechtelijk

Indien u uw vordering aan ons overdraagt gaan onze incassospecialisten meteen met uw zaak aan de slag. Het is ons uitgangspunt om altijd te starten in de buitengerechtelijke fase. Mocht dit niet het gewenste effect hebben, kunnen wij in overleg met u gerechtelijke stappen ondernemen.

CCB in samenwerking met Flanderijn

Wij ontzorgen u graag door uw onbetaalde facturen betaald te krijgen, zodat u zich op uw eigen core business kunt blijven richten. Wij doen dit in samenwerking met Flanderijn, een incasso- en gerechtsdeurwaardersorganisatie met een netwerk van 11 kantoren die bestaat sinds 1948. Bij ons wordt het complete incassotraject uitgevoerd binnen één organisatie. Van debiteurenbeheer tot het ten uitvoer leggen van vonnissen. Flanderijn heeft in meer dan 80 landen incassopartners, zodat ook met buitenlandse partijen snel geschakeld kan geworden en uw grensoverschrijdende vorderingen kunnen worden geïnd.

Laat uw gegevens achter voor een gratis beoordeling